Inlägg

"Det okuvade hälsingelynnet"

Bild
I april 2022 skrev jag ett blogginlägg om en Leonard Gavell som var släktens svarta får. Vad som var okänt då, är att han också kom att bli historisk genom att ha blivit omnämnd i Gävleborgs fd landshövding Hugo Hamiltons memoarer "Hågkomster, strödda anteckningar" som utkom 1928. Om detta skriver Sveriges Fångvårdsmannaförbund i sin tidning "Vård och vakt" i aprilnumret 1931. En både dråplig och sorglig historia!  Ur "Vård och Vakt" april 1931 Det tidigare blogginlägget "Släktens svarta får" går att läsa här. /Katarina Kallings

Kulturting Gävleborg 2023

Bild
  Projekt Skuggsidor är avslutat, men på lördag den 22 april deltar vi i ett seminarium på Kulturtinget i Sandviken. Där ska vi prata om hur vi gick till väga och hur utfallet blev. Arrangemanget är gratis, men en föranmälan är nödvändig. Träffas vi där? Seminarium E: Insamling av immateriellt kulturarv- om crowdsourcing. Kl 13. I detta seminarium presenteras några av länets arkiv och museers arbeten att, tillsammans med allmänheten, samla in berättelser i Gävleborg som synliggör historiska platser, arkivhandlingar, föremål, skeenden och företeelser som förklarar historiska sammanhang. Sandra Söderman, arkivarie i Region Gävleborgs Regionarkiv presenterar Regionarkivets digitala arrangemang Lös mysterier tillsammans med Regionarkivet där medborgare bjöds in till att ta del av historiskt arkivmaterial och hjälpa till att lösa mysterier kopplade till materialet. Sebastian Casinge från Frantzwagner Sällskapet presenterar Hälsinglands museums arbete med att kartlägga de resandes kulturar

Slutrapport Skuggsidor - ett levande dokument

Bild
Nu har vi formellt avslutat projekt Skuggsidor och en rapport är insänd till Region Gävleborg som varit med och delfinansierat. Men det här är egentligen bara början på ett arbete som i princip aldrig kommer att ta slut. Vi kommer att fortsätta samla in berättelser och vi kommer fortsättningsvis försöka dokumentera juridiska platser, som häkten och gästgiverier i Hälsingland där det hållits ting. Kartan över dessa är långt ifrån färdigritad. Så vi välkomnar alla som har kännedom om detta att fortsättningsvis höra av sig. Vi tackar också alla som medverkat med sin kunskap och dem som bidragit med pusselbitar om begångna brott som vi ofta tillsammans försökt att teckna en klarare bild över. I rapporten, som bifogas här som pdf, beskrivs projektet inledningsvis i kapitel 1. Samtliga blogginlägg fram till i september 2022 är samlade i kapitel 2 och i det sista kapitlet redovisas de juridiska platser som identifierats. Men observera att rapporten är ett levande dokument och kommer att uppda

Fängslande platser - Tingshus, häkten och arrester i Hälsingland

Bild
I projektet Skuggsidor ingår, förutom insamling av berättelser från marginalen, att dokumentera juridiska platser i Hälsingland. Men juridiska platser menas byggnader där man hållit ting, dvs rättegångar, och där misstänkta brottslingar hållits förvarade inför tingsförhandlingar eller i avvaktan på vidare transport till ett fängelse eller i äldre tid en fästning eller en korrektionsinrättning. På dessa platser har även personer dömda till döden förvarats sista dygnet innan avrättning på någon av Hälsinglands avrättningsplatser.  Dessa avrättningsplatser i Hälsingland dokumenterade vi i ett tidigare projekt, vilken det går att läsa om på vår hemsida Avrättningsplatser I fredags reste jag därför upp från Gävle för att dokumentera byggnader som finns bevarade i Enånger, Hudiksvall och Bergsjö.  I Enånger finns en gammal "finka" från slutet av 1800-talet. Den låg tidigare intill Backa gård där länsman Westerlund bodde. Arresten flyttades på 1970-talet av Enångers hembygdsförening

Om en hängd man i Färila och andra rysligheter

Bild
I projektet med dessa Skuggsidor, har jag läst in mig på en hel del historisk litteratur om brott och straff i Hälsingland. En bok som jag tidigt fastnade för var Olle Hoflunds skrift om Färila socken 1543 - 1736 "Fädernas vedermödor, strider och missgärningar" från 1995. I den går han huvudsakligen igenom rättegångshandlingar från tingslaget i Färila och fram skymtar allmänmänskliga problem, men här träder också fram berättelser om grymma dåd och ond bråd död. En historia som jag minns särskilt är den om den s k flytt- och tiggarelappen Jöns Jonsson som år 1712 hittades hängandes i en snara om halsen i en liten tall vid Ygs by på vägen mellan Färila och Järvsö. Länsman Erik Forsbeck och hans medhjälpare Joen Larsson kallades då till platsen.  Där fann de lappen hängande vid pass 2 famnar från allmänna landsvägen "sålunda att på sielfwa tallen war wid pass 2 allnar ifrån jorden en torr qvist, dher öfwer rännesnaran som war en Reen seena, och ett tillknutit wästgiöte band

-Farmor var "Hälsingeskräckens” dotter

Bild
Efter vår efterlysning av berättelser från Hälsinglands skuggsidor har vi fått in en helt fantastiskt fin och gripande berättelse från Carina Arvidsson, barnbarnsbarn till Nils Fredrik Åkerberg. Hon berättar här med egna ord.   Alla visste att Signe var adopterad från Hälsingland men ingen visste varför. Hon hade kommit till bygden som femåring och gift sig som 19-åring. Hon och Oskar fick 17 barn och hon var känd i hela Skattkärr för sin vänlighet och generositet. Ingen anade hur Signes första år i livet varit. Det skulle gå över 40 år efter hennes död innan vi lärde känna hennes bakgrund. År 2014 var vi några kusiner som släktforskade lite grann och efter att ha fått fram Signes biologiska föräldrar var det någon som Googlade på pappans namn Nils Fredrik Åkerberg och fick fram att det gjorts en bok om honom och att han varit dömd för dubbelmord. Hon som skrivit boken är en avlägsen släkting som heter Louise Sjöbäck. Hon hade, till skillnad mot oss, hört om sin släkting Nils Fredri

Husförhör - Kulturarrangemang i Alfta den 18 juni

Bild
På Sveriges Fängelsemuseum kan vi med skäl hävda att Alfta är överrepresenterat, då vi har många dömda därifrån i våra utställningar. Så på lördag den 18 juni, när vi finns med i Alfta under Husförhör, så är det nästan som att komma hem!  Under dagen står jag, Katarina Kallings, och efterlyser berättelser, hörsägner, minnen och kanske en och annan skröna från Hälsinglands skuggsidor. Behöver du tips och råd om hur du kommer vidare i din släktforskning så hjälper jag till om hur de dömda kan hittas i arkiven. Så kom, säg hej och prata med mig!  Välkommen till en kulturhistorisk byfestival i Alfta. Välkommen till den stora kulturhistoriska byfestivalen i Alfta – Husförhör i Alfta. Festivalen är ett tillfälle där vi ”förhör” husen om både dess byggnadshistoria och om vilka människor som bott i dem. I hembygdshuset medverkar under dagen flera museer och föreningar med berättelser från bygden och information kring sina verksamheter.  Här kan du träffa representanter från bland annat Länsmus