Fängslande platser - Tingshus, häkten och arrester i Hälsingland

I projektet Skuggsidor ingår, förutom insamling av berättelser från marginalen, att dokumentera juridiska platser i Hälsingland. Men juridiska platser menas byggnader där man hållit ting, dvs rättegångar, och där misstänkta brottslingar hållits förvarade inför tingsförhandlingar eller i avvaktan på vidare transport till ett fängelse eller i äldre tid en fästning eller en korrektionsinrättning. På dessa platser har även personer dömda till döden förvarats sista dygnet innan avrättning på någon av Hälsinglands avrättningsplatser. 

Dessa avrättningsplatser i Hälsingland dokumenterade vi i ett tidigare projekt, vilken det går att läsa om på vår hemsida Avrättningsplatser

I fredags reste jag därför upp från Gävle för att dokumentera byggnader som finns bevarade i Enånger, Hudiksvall och Bergsjö. 

I Enånger finns en gammal "finka" från slutet av 1800-talet. Den låg tidigare intill Backa gård där länsman Westerlund bodde. Arresten flyttades på 1970-talet av Enångers hembygdsförening, som nu äger byggnaden, till strax öster om gamla kyrkan.  Arresten som kallas för ”Finkan” har tre arrester med väggfasta sängar och gallerförsedda fönster. 

"Finkan" i Enånger.

Bevarad celldörr, med titthål och låsbeslag. 


Nästa plats som besöktes, var det gamla tingshuset i Sanna, i norra Hudiksvall. Här dömdes August Palm 1886 till fängelse för "socialistisk verksamhet". Byggnaden är idag näst intill helt oigenkännlig, med ett stort antal tillbyggnader. Det har i många år använts som restaurang och nu finns där en pizzeria, vilket gjorde att det föll sig rätt naturligt att jag där också åt min lunch.

Sanna tingshus. Foto: sockenbilder.se


I panelen på husets ena kortsida går det att se att takvinkeln ändrats.
Spåren syns i en tvärliggande list och är en bekräftelse på att det bakom alla
tillbyggnader döljer sig ett gammalt tingshus.


Passade på att i Hudiksvall också fotografera tingshuset och det gamla fängelset, "Kronohäktet" som var i bruk 1869 -1996. Med det fängelsets tillblivelse blev fångtransporterna mer hanterliga, då man tidigare transporterat de allra flesta till fängelset här i Gävle.

Tingshuset uppfördes 1909 för Bergsjö och Forsa tingslag.

Kronohäktet anno 1869.

Jag förde efter besöket i Hudiksvall bilen mot Bergsjö, där det finns både ett gammalt tingshus och ett häradshäkte bevarat. Bergsjö gick 1908 upp i samma tingslag som Forsa och då beslutades att man skulle flytta tinget till Hudiksvall och det nyuppförda tingshuset.

Bergsjögården, det fd tingshuset.

Bergsjö fd häradshäkte, anno 1893. Ägs i dag av Jöran Österman som
här driver en konsthall och en konstgrafisk verkstad.


I nästa vecka kommer jag att göra en resa till, vilken kommer att sträcka sig över flera dagar då jag ska besöka Söderala, Myskje, Mo, Delsbo, Ljusdal, Färila, Järvsö, Bollnäs och Stråtjära. Känner du till ytterligare häkten eller gamla tingshus - även gästgiverier, där man hållit ting och där det kan finnas bevarade arrester? Ta mer än gärna kontakt med mig på telefon 070-6280192 eller via epost: katarina.kallings@fangelsemuseet.se

De platser som kunnat identifieras ska under hösten presenteras i en rapport som kommer att tillgängliggöras digitalt både på den här bloggen och på andra platser, samt kunna rekvireras som tryckt exemplar från Sveriges Fängelsemuseum

Samtliga foton, om inget annat angetts är tagna av undertecknad. /Katarina Kallings

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

"Det okuvade hälsingelynnet"

Släktens svarta får!

-Farmor var "Hälsingeskräckens” dotter